گواهینامه های امنیتی SSL

استفاده از گواهینامه های امنیتی SSL روشی مناسب برای امن کردن ارتباطات بین کاربر و سرور سایت می باشد که با رمزنگاری باعث کاهش حملات به محتوای ارتباطات بین کاربر و سرور می گردد.

برای آشنایی بیشتر مطلب: پروتکل امن SSL چیست؟ را مطالعه کنید.

وطن وب هاست ارائه دهنده گوهینامه های معتبر SSL از شرکت هایی همچون: Comodo – Certum – RapidSSL می باشد.

سرویس های گواهینامه SSL ارائه شده توسط مجموعه وزین وطن وب هاست:

گواهینامه های امنیتی SSL

نام محصولاعتبار سنجینوع رمزگذاریسازگاریدوره اعتبارنصب اولیه رایگاننماد اعتبار
Sectigo SSL DVیک دامنهSHA-2 و ECC۹۹ درصد مرورگر هایکسالهداردSectigo Seal
Sectigo SSLچندین دامنهSHA-2 و ECC۹۹ درصد مرورگر هایکسالهداردSectigo Seal
Certum Commercialیک دامنهSHA-2۹۹ درصد مرورگر هایکسالهداردCertum Seal
RapidSSL Standardیک دامنهSHA-2 و ECC۹۹ درصد مرورگر هایکسالهداردRapidSSL Seal