هاست لینوکس ارزان

سرویس های میزبانی لینوکس ارزان وطن وب هاست مناسب سایت هایی با مصرف بسیار پایین می باشد.

پهنای باند و منابعی که برای سرویس میزبانی لینوکس ارزان در نظر گرفته شده حداقلی می باشد و آن ها را آماده برای میزبانی سایت های معمولی می کند.

سفارش این سرویس بییشتر به سایت های شخصی و کسب و کار های کوچک توصیه می گردد.